General Education Office General Education Office
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป
TH | EN
รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน GE


 รับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน GE

นักศึกษาคนใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 22 ชั้น 2 โทร. 02-544-8061

***ด่วนเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562***