english version ค้นหา
บริการการศึกษา
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 
 คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)
 Course Syllabus รายวิชาศึกษาทั่วไป
 
Download
 
 มคอ.3
 บันทึกการอ่านและใบสรุปกิจกรรม
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
 มคอ.3 GE 2559
 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 48
ปีนี้มีคนเข้าชม : 202
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6335

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 2/2559 (ภาคปกติ)
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาครอบ 2 เทอม 2/2559 (ภาคกศ.พบ.)
more
 
 
 
news
ประกาศรายชื่อเข้าสอบปลายภาคเทอม3/2559
more
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
เอกการประกอบการเรียน
 
 หลักสูตร 2559
 หลักสูตร 2555
 
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
 
 โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 2559
 
VDO กิจกรรม
 
 
 
Facebook
 
 https://www.facebook.com/PNRUGE/
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

งานวิชาศึกษาทั่วไป 02-544-8061

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000